Under den här workshopen får du möjlighet att jobba med ditt gränssnitt, tydliggöra och identifiera den samt lära dig om konsekvenserna av att leva med tydlighet versus otydlighet. Arbetet kommer att involvera dig att göra en analys av ditt nuläge samt ringa eventuella nästa steg.

Vi på Sandahls fokuserar på våra partners mål och leverans. Vi använder vår gedigna kunskap och erfarenhet om hur människor fungerar i organisation för att våra partners ska kunna nå, eller till och med överträffa, sina mål. Vi tränar ledare och medarbetar på att ta roll för att möjliggöra samarbete och utveckling i komplexa sammanhang. Sandahl Partners bygger sina träningar på en gedigen forskningsgrund och fyrtio års erfarenhet av organisationer och organiserande.