ITARC är den perfekta mötesplatsen för dig och alla andra som befinner sig inom IT-arkitekturens värld! Två dagar fullspäckade med utbyte av erfarenheter, inspiration, kunskap och energi.

Lyssna till erfarna experter som introducerar nya tankesätt och verktyg, bygg ett starkare nätverk med dina branschkollegor och inte minst interagera på bästa sätt genom workshops och memo-sessions.