Showing: 1 - 10 of 21 RESULTS

Digitaliseringens möjligheter och hot [SV]

Digitalisering har näst intill blivit ännu ett uttjatat buzzword – men i och med pandemin och den omställning som många organisationer i vissa fall tvingats in i, kan ingen ifrågasätta dess relevans eller betydelse. Digitalisering innebär både fantastiska möjligheter men även hot och sårbarheter i nya skepnader. Vi kommer att prata om dessa möjligheter och …

Säkerhet för IT-arkitekter [SV]

Patrik kommer att prata om vad som har hänt på säkerhetsområdet det senaste året. Vilka utmaningar finns kring ämnet? Hur kan man definiera risk? Vad innebär det att säkerhetsarkitekten alltid ska gå hand i hand med verksamhetsarkitekten? Häng med Patrik och få insikter kring varför säkerhet är viktigt och vilka konsekvenser säkerhetstänk får för arkitekturen. …

Digitalisering och människan [SV]

I takt med att digitaliseringen i samhället sker allt snabbare så ökar även företagens och organisationernas satsningar för att uppnå nästa nivå av digital transformation. Men vad händer med den mänskliga faktorn och hur påverkar människorna inom organisationerna den utvecklingen? [SV] The lecture will be held in Swedish. 

Beyond standardized frameworks, the concept of business capability demystifies governance in public sector digitalization [SV]

The past fifteen years have been marked by framework driven standardization of governance of digitalization in public organizations. The concept maintenance objects (förvaltningsobjekt) has its theoretical roots in the four-layer architecture but takes as its starting point the current business conducted in an organization. Organization of digitalization using maintenance objects thus inevitably leads to a …

// WORKSHOP // An introduction to Residuality theory

Residuality theory is an exciting new theory of architecture that extends systems engineering by grappling with uncertainty, mixing established engineering techniques with the complexity sciences and providing a scientific base for designing software structures. In this workshop you will learn how to see the world in a new way, and how to immediately apply this …

The Business Architecture Lens: Today, Tomorrow and Crucial Conversations

Business architecture has been gaining traction and recognition, especially as an enabler of strategy execution and transformation. The discipline has also continued to formalize and advance within organizations, industry associations, and even academia. This talk will first offer a global snapshot of business architecture, including a pulse on how organizations are using the discipline along …

Panel Discussion: The Rorschach Architect

Meet our panelists Barry O’Reilly Founder of Black Tulip Technology and creator of ”Residuality theory” Ulrika Thor Chairman @ IASA Sweden Whynde Kuehn Founder and Managing Director of S2E Transformation Patrik Björkman IT Architect at Swedish Match Paul Preiss Chairman @ IASA Global The panel is moderated by Eva Kammerfors.