Showing: 1 - 10 of 14 RESULTS
ITARC

ITARC 2021 – The Rorschach Architect

On October 18-19 2021, we hosted a conference for IT Architects – ITARC. This year’s conference focused on presenting cutting edge ideas, forcing attendees to constantly reflect about where these ideas fit or don’t fit with their own personal view of architecture. The conference asked architects to think about where they’ve been, where they want to go, and how they are going to get there. Rather than arguing for one particular approach or methodology, architects should be agnostic, capable of assessing different ways of solving problems and acting on these assessments, aware of many methodologies and capable of choosing different approaches for different problems.

The Rorschach architect* is something to be embraced, not reduced, restricted, or standardized to fit in a certain box – but the architect should be capable of seeing many different things in every image, not just their favorite framework or approach.

*The concept Rorschach architect is inspired by Black Tulip’s research about complexity.


ITARC is organized by Dataföreningen Kompetens and IASA.

Speakers 2021

ITARC

ITARC 2020 – THE FUTURE OF ARCHITECTURE

For the thirteenth year in a row, on October 19-20 2020, we hosted a conference for IT architects – ITARC. This year with as both a real life conference and virtual sessions. The theme was The Future of Architecture.
Whilst we have been talking about digitalization and disruption for many years, we rarely stop to think about how the role of the architect will be disrupted. Recent years have seen challenges adapting to agile trends, cloud computing and AI. These trends change the landscape beyond recognition.
What will the architect role look like in 2025? Will it even exist in 2030? Will the industry desperately be looking for experienced architects? What should we be doing to prepare for the future? What should the architect’s relationship to emerging technologies be?

Hybrid conference

ITARC 2020 was a hybrid conference – with both a real life conference and virtual sessions. We know that for architects ITARC is not just about listening to great sessions – but about the chance to connect with other architects and share experiences and make new connections.
For ITARC 2020 we’ve though long and hard about how to recreate this atmosphere in the virtual. After working our way through various high tech options, we realized that simple connection is all that is needed! Therefore, in the ITARC 2020 virtual event, we created spaces for discussion around specific topic areas, had virtual meet and greets, connect with speakers, asking questions.
The live conference had a traditional evening event with food and drinks.


ITARC is organized by Dataföreningen Kompetens and Iasa.

Speakers 2020

ITARC

ITARC 2019 – TRUST

För tolfte året i rad arrangerades Sveriges största konferens för IT-arkitekter. Temat var Trust – hur bygger du förtroende.
Förtroende och etik har blivit en allt större fråga vid utveckling av digitala tjänster. Det handlar om förtroendet hos kunder och användare, mellan medarbetare i team och inom organisation samt inte minst tilliten till dig själv i din yrkesroll. Är förtroende på väg att bli ett nytt icke-funktionellt krav?
Under två dagar samlade svenska och internationella tankeledare som belyser förtroende ur olika infallsvinklar som berör it-arkitekter. Vi besöktes av experter inom området så som Emma Frans, Dr Nicola Millard, Alexandra Larsson, Lynne Cazaly, Johan Apelgren, Peter Andersson, Barry O’Reilly, Paul Preiss, Daniel Akenine, Jessica Cederberg Wodmar.

ITARC

ITARC 2018 – THE EVOLUTION OF ARCHITECTURE

ITARC 2018 genomfördes under två dagar på Elite Hotel Marina Tower i Stockholm. En konferensdag den 2a maj med sessioner samt en workshopdag den 3e maj. Årets tema var The Evolution of Architecture.
Under temat The Evolution of Architecture samlade vi experter och arkitekter som haft anledning att ifrågasätta, förändra och vidareutveckla arkitekturen och arkitekternas roll. Vi fick möta föreläsare från Svenska Spel, H&M, Skatteverket, Försäkringskassan, SenseSmartRegion, University of Luxembourg, Luleå tekniska universitet, Forefront, IRM, One Agency, Eniga, Iasa och Dataföreningen.

ITARC

ITARC 2017 – POLITICS FOR ARCHITECTS

ITARC 2017 genomfördes under två dagar på Münchenbryggeriet i Stockholm. En konferensdag 26 april med presentationer och aktiviteter samt en workshopdag 27 april. Årets tema var Politics for Architects.
I programmet samlades en rad olika aspekter på politisk förmåga och beslutskraft i de sammanhang som it-arkitekter verkar. Om hur du påverkar och verktygen som underlättar. Om hur arkitekter kan göra skillnad i beslutsprocesser.

ITARC 2017 var även tioårsjubileum för ITARC i Sverige. Det blev ett tillfälle att både se både bakåt och framåt. Arkitekten som roll är i ständig utveckling. Det värde som it-arkitekter skapar har gradvis blivit allt mer uppskattat. Det har inneburit både fler arkitektroller och att arkitekter kommit närmare högre beslutsnivåer. Att kunna lyfta sig till en ny nivå kan vara avgörande för framtiden.

Men mer makt kräver också nya förmågor. Du behöver kunna övertyga på olika sätt i olika sammanhang till olika intressenter. Du behöver också kunna prioritera. Vilka aspekter av en arkitekturfråga är viktigast att du får igenom?

Ibland är det inte bästa idén eller bästa designen som vinner. Avgörande är ofta vem som driver en idé eller en agenda. Vad är det som gör att vissa personer alltid får igenom sina idéer?

ITARC

ITARC 2016 – ORGANIZING ARCHITECTURE

Den 19-20 april 2016 arrangerades den nionde upplagan av ITARC. Moderatorer var Daniel Akenine, ordförande Iasa Sweden och Annika Klyver, IRM och hölls på Elite Hotel Marina Tower i Nacka.
Hur vi organiserar it-utveckling och digitalisering har väsentligen förändrats de senaste fem åren. Samtidigt som arkitekten blivit en etablerad roll i de flesta större och medelstora organisationer – börjar rollen försvinna i vissa de nya modeller för hur it-utveckling organiseras.

Håller arkitektens roll på att förändras? Är det andra som gör det arkitekturella arbetet i morgondagens organisationer? Eller kan det vara så att arkitekten skapar sig en ny position?

Under två dagar fanns möjligheten att möta internationellt ledande arkitekter med nya idéer samt får insikt i fallstudier från olika projekt.

Några av talarna var Chris Potts, Paul Preiss, David Wheable, Jenni Dahlkvist Vartiainen, Martin Waligorski, Eva Kammerfors, Lars Rönnbäck, Per-Erik Padron, Michael Forsberg, Even-André Karlsson och Henrik Sörling.

ITARC

ITARC 2015 – IASA WORLD SUMMIT

År 2015 var åttonde upplagan av ITARC. Detta år blev även konferensen internationell, arrangerad av Dataföreningen Kompetens tillsammans med Iasa World Summit. Under två dagar, 21-22 maj, samlades 25 föreläsare från USA, Europa, Indien och Asien.
Bland föreläsarna fanns Robin Teigland, Jason Bloomberg, Paul Preiss, Martin Burns, Max Poliashenko, Naseem Quraishi-Larsson, Mark Sigda, Eva Kammerfors med flera. Temat för ITARC 2015 och Iasa World Summit var VALUE, det vill säga det värde som IT-arkitekter tillför verksamheter där de är aktiva. Vilka är dessa värden? Hur mäts de? Vad är en bra arkitektur ur en verksamhetslednings perspektiv?

ITARC

ITARC 2014 – THE INTELLIGENCE AGE

ITARC 2014 arrangeras av Iasa Sweden och Dataföreningen på Elite Hotel Marina Tower i Nacka. Temat var intelligenta system och arkitekturer för tillämpning av AI.
Nu kommer de intelligenta systemen. Det handlar om robotar, djuplärande, Cognitive Computing, mönsterigenkänning, automatiserad analys och mycket annat. Taligenkänning och talande botar är på väg att bli en naturlig del av användargränssnitt och kommunikation. Utvecklingen gör systemen mänskligare. Robotar förutspås ta över en mångfald av yrken och arbetsuppgifter. Enligt bland andra Chris Anderson kommer yrken som polis, kirurg, sjuksköterska, lärare, servitör, personlig tränare, musiker och byggnadsarbetare att utföras av robotar inom överskådlig framtid.

En annan infallsvinkel är AI för analys av extremt stora datamängder, det som kommit att kallas för Big Data. Avancerade tolkningar i realtid kommer attge bland annat affärssystem helt nya möjligheter att möta kundbehov.

Andra konsekvenser av utvecklingen är allt smartare tjänster, allt smartare prylar och en allt intensivare interaktion med kroppsnära teknik. Den ökade tillgången till intelligens innebär också samhällsförändringar, som till exempel en ny valuta frikopplad från nationer och riksbanker – Bitcoin.

Artificiell Intelligens (AI) är snart en naturlig komponent i alla IT-system och IT-prylar. Den möjliggörande tekniken har helt enkelt kommit ikapp de tidigare utopiska visionerna. En utveckling har startat som kommer att förändra arkitekturer för plattformar, system och lösningar.

ITARC

ITARC 2013 – DESIGN

Den 16-17 april arrangerades ITARC för sjätte året i rad med Temat Design. Vad är bra design av en arkitektur? Hur ser processen ut för nå dit? Hur kommuniceras en bra design? Det handlar om filosofier, metoder, modeller, processer, kommunikation och verktyg.
En nyhet för året var att vi utökade till två dagar – en konferensdag och en dag med workshopar. Varje workshop var på tre timmar. Huvuddelen av konferensdagen ägnades åt olika aspekter på design, utifrån en IT-arkitekts perspektiv. Vi avslutade sedan dagen med strategier och verktyg för karriärplanering.

Åtta experter som belös sju aspekter på design:

– Cecilia Hertz berättar om hur en rymddesigner tänker.
– Simon Brown förklarar hur agila synsätt och arkitekturarbeta kan förenas i designfasen
– Mike Lloyd director placerar in design av arkitekturer i ett större sammanhang, i affärssituationer och organisationer
– Martin Willers visar hur du kan används crowdfunding i designprocessen
– Peter Norrhall lär dig visualisera arkitekturer
– Michaela Cato förklarar hur du introducerar och drar nytta av designverkyg
– Eva Kammerfors och Marcus Melkersson lär dig mäta värdet av ditt arkitekturarbete

ITARC

ITARC 2012 – ARCHITECTURE AS ART

Den 17 april 2012 arrangerades ITARC för femte året i rad. Årets tema var “Architecture as art”.
Arkitekturarbete blir en allt mer avancerad ingenjörskonst. Det återspeglar de allt komplexare IT-systemen i kombination med ständigt högre krav på flexibilitet, skalbarhet och integrerbarhet. Det är inte överraskande att IT-arkitektens förmåga och kompetens får allt större betydelse.

Varje år tar vi upp en trend som vi bedömer kommer att påverka arkitekturarbetet. ITARC 2012 ägnade förmiddagen åt Internet of Things. Det är en våg av ny teknik och nya tillämpningar som spänner hela vägen från tung industri till hushåll. Det är också en utveckling som spränger gränsen mellan professionella utvecklare och privatpersoner. Gör-det-själv tar klivet in i den digitala världen på allvar.

Enligt Ericsson är 50 miljarder apparater uppkopplade 2020. Inom bara cirka tre år lär det inte säljas en apparat som inte har ett gränssnitt mot nätet, med kompletterande tjänster. Även vardagliga ting som kläder och heminredningsdetaljer blir nåbara via nätet.

Användarna kommer att lägga sig i och ta för sig på helt nya sätt. Entusiaster kopplar in och ihop allt möjligt väntat och oväntat, inkluderande nya digitala tjänster. Vilka affärsmöjligheter öppnar det? Blir affärssystemen gränslösa? Vilka nya krav ställer det på arkitekturer?