I rollen som arkitekt är nätverkande en viktig del men kan även vara en utmaning… Möt fyra av IASA:s arkitekter som delar med sig av sina erfarenheter gällande de utmaningar de stött på samt deras bästa tips kring ämnet. Låt oss sedan resonera tillsammans i grupp!

En kort dragning om den nya bok som är under framtagande kommer också presenteras. Garanterat intressant!

Vi arkitekter som är delaktiga i denna workshop är Göran Ask, Alessandro Jelmini, Per-Erik Padron och Camilla Straubel.

Recommended Articles