Patrik kommer att prata om vad som har hänt på säkerhetsområdet det senaste året. Vilka utmaningar finns kring ämnet? Hur kan man definiera risk? Vad innebär det att säkerhetsarkitekten alltid ska gå hand i hand med verksamhetsarkitekten?

Häng med Patrik och få insikter kring varför säkerhet är viktigt och vilka konsekvenser säkerhetstänk får för arkitekturen.

[SV] The lecture will be held in Swedish. 

Recommended Articles