Ali Ghoce berättar om resan från arkitekt till grundare av ett bolag som är värderat till 1 miljard SEK, Gordon Delivery, som erbjuder spännande teknik och intressanta lösningar kring last-mile delivery.

  • Hur långt kommer man med arkitektens tankesätt?
  • Vad måste man tänka på utanför det?
  • Är världen verkligen så som vi tror att den är – sett utifrån arkitektoniska ramverk?

[SV] The lecture will be held in Swedish. 

Recommended Articles