Under ett antal år har IASA bedrivit Lean Coffee för IT-arkitekter i bland annat Göteborg under ledning av Mats Andreasen. Under pandemin har träffarna blivit virtuella och drivs av Mats Andreasen och Patrik Björkman. Vi kommer under denna workshop presentera några av de ämnen som har diskuterats under åren, exempelvis processer för att röra sig från nuläge till önskat läge samt hur man som ny arkitekt kommer igång och var fokus skall ligga. Ämnena kommer sedan diskuteras i mindre grupper där deltagarna får möjlighet att komma med input och ta upp andra intressanta frågor.

Du möter Camilla Straubel, Patrik Björkman och Göran Ask.

Välkommen till en intressant och givande workshop i sann lean coffee-anda!

[SV] The workshop will be held in Swedish. 

How to sign up on this workshop
Mark the workshop of your choice on the form you recieve from DF Kompetens a few days before the conference. We will send it out to the registered e-mail address. 

Recommended Articles