Digitalisering har näst intill blivit ännu ett uttjatat buzzword – men i och med pandemin och den omställning som många organisationer i vissa fall tvingats in i, kan ingen ifrågasätta dess relevans eller betydelse.
Digitalisering innebär både fantastiska möjligheter men även hot och sårbarheter i nya skepnader.

Vi kommer att prata om dessa möjligheter och hot, och hur det påverkar vårt arbete med strategi och arkitektur.

[SV] The lecture will be held in Swedish. 

Recommended Articles