I takt med att digitaliseringen i samhället sker allt snabbare så ökar även företagens och organisationernas satsningar för att uppnå nästa nivå av digital transformation.

Men vad händer med den mänskliga faktorn och hur påverkar människorna inom organisationerna den utvecklingen?

[SV] The lecture will be held in Swedish. 

Recommended Articles