Region Västerbotten har tagit fram en ny målarkitektur för data som strategisk resurs. Vad innebär det att data är en strategisk resurs för hälsa och sjukvården och hur har regionen arbetat för att ta fram målarkitekturen?

Vi tar en titt på målarkitekturen samt arbetet med att ta fram den. Vi kommer också titta på värdet av data inom hälsa och sjukvård, hur Region Västerbotten arbetat med detta och hur det regulatoriska och strategiska landskapet ser ut inom Sverige och Europa för offentliga aktörer.

Recommended Articles