Under ett antal år har IASA bedrivit Lean Coffee för IT-arkitekter i bland annat Göteborg under ledning av Mats Andreasen. Under pandemin har träffarna blivit virtuella och drivs av Mats Andreasen och Patrik Björkman. Vi kommer under denna workshop presentera några av de ämnen som har diskuterats under åren. Ämnena kommer sedan diksuteras i mindre grupper där deltagarna får möjlighet att komma med input och ta upp andra intressanta frågor.

Du möter Camilla Straubel, Patrik Björkman och Göran Ask.

Välkommen till en intressant och givande workshop i sann lean coffee-anda!

Workshopen hålls på svenska.

Recommended Articles