2018 startade Handelsbanken om sin agila resa genom att använda ramverket SAFe som grund för sitt agila arbetssätt. Denna transformation pågår just nu och den har krävt en totalomstrukturering av sättet man arbetar med arkitektur och hur arkitekterna arbetar.

Arkitekterna är nu placerade i framsätet av den agila transformationen och har flyttat sig från en dokumenterande och granskande roll till en coachande och ledande roll. Detta visade sig vara en nödvändighet för att kunna genomföra alla nödvändiga förändringar av befintlig arkitektur och anpassa den till de krav som ställs I den nya världen, när man ska arbeta agilt.

Åsa Norman, Chef för Handelsbanken Enterprise Architecture, och Mats Jegebo, kommer att visa hur Handelsbanken introducerar ett nytt sätt att organisera arkitekterna, hur man åstadkommer ett verkligt flöde av affärsnytta, genom att utmana traditionella strukturer, introducera agil målstyrning samt hjälpa arkitekterna att bli ledare, istället för många vanliga modeller som nu är utdaterade.

Du kommer att lära dig hur Handelsbanken organiserar arbetet med sin arkitektur på ett nytt sätt, som ger alla arkitekter tydlig styrning på formen syfte, mål och principer och hjälper dem att se helheten i varje situation och därmed bygga framtidens arkitektur

[SV] The lecture will be held in Swedish. 

Recommended Articles