I år riktar vi fokus på det nätverket som vi tillsammans utgör!

Den 17-18 oktober arrangerar vi ITARC – en konferens för IT-arkitekter!

Årets ITARC riktar fokuset på just nätverket. Hur gör vi vårt nätverk starkare? Hur ökar vi möjligheterna till att diskutera, arbeta med och lära av varandra?

I år kommer vi att presentera idén om memo-sessioner. Mindre, informella grupper samlas kring ett ämne för aktiv diskussion och debatt. Detta kommer ge dig chansen att få träffa fler människor, göra din egen röst hörd och samla olika perspektiv på ett problem som är direkt relevant. Dessutom får du som arkitekt möjligheten att, om man vill, presentera på en mindre scen och bygga upp din förmåga att tala inför publik i en säkrare och mindre miljö.

Naturligtvis kommer vi fortfarande att ha workshops och talare i världsklass med intressanta och lärorika ämnen inom IT-arkitektur som du kan lyssna till!

Vi ser fram emot att träffa dig på ITARC 2022!


This year’s ITARC focuses on the community. How do we make our community stronger? How do we increase opportunities to discuss, work with and learn from each other?

This year we will introduce the idea of a Memo-session. Smaller, informal groups gathering around a topic for active discussion and debate. This will give you the chance to meet more people, make your own voice heard, and gather different perspectives on a problem that is immediately relevant. This will also give you as an architect a chance to present on a smaller stage and build up your public speaking skills in a safer and smaller environment, if you want to.

Of course we will still have workshops and world class speakers holding forth on the topics of the day!

We look forward to meet you at ITARC 2022!Hybrid konferens

ITARC 2022 kommer att vara ett hybridevenemang. Du som deltagare kan välja att besöka konferensen på Fleminggatan 7, Stockholm eller delta via Zoom.

 

ITARC 2022 will be a hybrid event. Participants can choose to visit the conference at Fleminggatan 7, Stockholm or participate through Zoom.ITARC is organized by Dataföreningen Kompetens and IASA.