ITARC 2017 genomfördes under två dagar på Münchenbryggeriet i Stockholm. En konferensdag 26 april med presentationer och aktiviteter samt en workshopdag 27 april. Årets tema var Politics for Architects.
I programmet samlades en rad olika aspekter på politisk förmåga och beslutskraft i de sammanhang som it-arkitekter verkar. Om hur du påverkar och verktygen som underlättar. Om hur arkitekter kan göra skillnad i beslutsprocesser.

ITARC 2017 var även tioårsjubileum för ITARC i Sverige. Det blev ett tillfälle att både se både bakåt och framåt. Arkitekten som roll är i ständig utveckling. Det värde som it-arkitekter skapar har gradvis blivit allt mer uppskattat. Det har inneburit både fler arkitektroller och att arkitekter kommit närmare högre beslutsnivåer. Att kunna lyfta sig till en ny nivå kan vara avgörande för framtiden.

Men mer makt kräver också nya förmågor. Du behöver kunna övertyga på olika sätt i olika sammanhang till olika intressenter. Du behöver också kunna prioritera. Vilka aspekter av en arkitekturfråga är viktigast att du får igenom?

Ibland är det inte bästa idén eller bästa designen som vinner. Avgörande är ofta vem som driver en idé eller en agenda. Vad är det som gör att vissa personer alltid får igenom sina idéer?