Den 19-20 april 2016 arrangerades den nionde upplagan av ITARC. Moderatorer var Daniel Akenine, ordförande Iasa Sweden och Annika Klyver, IRM och hölls på Elite Hotel Marina Tower i Nacka.
Hur vi organiserar it-utveckling och digitalisering har väsentligen förändrats de senaste fem åren. Samtidigt som arkitekten blivit en etablerad roll i de flesta större och medelstora organisationer – börjar rollen försvinna i vissa de nya modeller för hur it-utveckling organiseras.

Håller arkitektens roll på att förändras? Är det andra som gör det arkitekturella arbetet i morgondagens organisationer? Eller kan det vara så att arkitekten skapar sig en ny position?

Under två dagar fanns möjligheten att möta internationellt ledande arkitekter med nya idéer samt får insikt i fallstudier från olika projekt.

Några av talarna var Chris Potts, Paul Preiss, David Wheable, Jenni Dahlkvist Vartiainen, Martin Waligorski, Eva Kammerfors, Lars Rönnbäck, Per-Erik Padron, Michael Forsberg, Even-André Karlsson och Henrik Sörling.