År 2015 var åttonde upplagan av ITARC. Detta år blev även konferensen internationell, arrangerad av Dataföreningen Kompetens tillsammans med Iasa World Summit. Under två dagar, 21-22 maj, samlades 25 föreläsare från USA, Europa, Indien och Asien.
Bland föreläsarna fanns Robin Teigland, Jason Bloomberg, Paul Preiss, Martin Burns, Max Poliashenko, Naseem Quraishi-Larsson, Mark Sigda, Eva Kammerfors med flera. Temat för ITARC 2015 och Iasa World Summit var VALUE, det vill säga det värde som IT-arkitekter tillför verksamheter där de är aktiva. Vilka är dessa värden? Hur mäts de? Vad är en bra arkitektur ur en verksamhetslednings perspektiv?