ITARC 2014 arrangeras av Iasa Sweden och Dataföreningen på Elite Hotel Marina Tower i Nacka. Temat var intelligenta system och arkitekturer för tillämpning av AI.
Nu kommer de intelligenta systemen. Det handlar om robotar, djuplärande, Cognitive Computing, mönsterigenkänning, automatiserad analys och mycket annat. Taligenkänning och talande botar är på väg att bli en naturlig del av användargränssnitt och kommunikation. Utvecklingen gör systemen mänskligare. Robotar förutspås ta över en mångfald av yrken och arbetsuppgifter. Enligt bland andra Chris Anderson kommer yrken som polis, kirurg, sjuksköterska, lärare, servitör, personlig tränare, musiker och byggnadsarbetare att utföras av robotar inom överskådlig framtid.

En annan infallsvinkel är AI för analys av extremt stora datamängder, det som kommit att kallas för Big Data. Avancerade tolkningar i realtid kommer attge bland annat affärssystem helt nya möjligheter att möta kundbehov.

Andra konsekvenser av utvecklingen är allt smartare tjänster, allt smartare prylar och en allt intensivare interaktion med kroppsnära teknik. Den ökade tillgången till intelligens innebär också samhällsförändringar, som till exempel en ny valuta frikopplad från nationer och riksbanker – Bitcoin.

Artificiell Intelligens (AI) är snart en naturlig komponent i alla IT-system och IT-prylar. Den möjliggörande tekniken har helt enkelt kommit ikapp de tidigare utopiska visionerna. En utveckling har startat som kommer att förändra arkitekturer för plattformar, system och lösningar.