Den 16-17 april arrangerades ITARC för sjätte året i rad med Temat Design. Vad är bra design av en arkitektur? Hur ser processen ut för nå dit? Hur kommuniceras en bra design? Det handlar om filosofier, metoder, modeller, processer, kommunikation och verktyg.
En nyhet för året var att vi utökade till två dagar – en konferensdag och en dag med workshopar. Varje workshop var på tre timmar. Huvuddelen av konferensdagen ägnades åt olika aspekter på design, utifrån en IT-arkitekts perspektiv. Vi avslutade sedan dagen med strategier och verktyg för karriärplanering.

Åtta experter som belös sju aspekter på design:

– Cecilia Hertz berättar om hur en rymddesigner tänker.
– Simon Brown förklarar hur agila synsätt och arkitekturarbeta kan förenas i designfasen
– Mike Lloyd director placerar in design av arkitekturer i ett större sammanhang, i affärssituationer och organisationer
– Martin Willers visar hur du kan används crowdfunding i designprocessen
– Peter Norrhall lär dig visualisera arkitekturer
– Michaela Cato förklarar hur du introducerar och drar nytta av designverkyg
– Eva Kammerfors och Marcus Melkersson lär dig mäta värdet av ditt arkitekturarbete