Showing: 11 - 14 of 14 RESULTS
ITARC

ITARC 2011 – REINVENTING ARCHITECTURE

ITARC 2011 hölls den 7 April med temat Reinventing Architecture. Vad väntar runt hörnet? – framtidstrender och framtidsutmaningar diskuterades och ämnen som Molnet, de nya prylarna i form av smarta mobiler och surfplattor samt VR var punkter i agendan. Thomas Fürth, Joakim Jardenberg, Till Gutzen, Predrag Mitrovic, Robert Elm, Peter Tallungs och Magnus Mickelsson var …

ITARC

ITARC 2010 – INFORMATIONSEXPLOSIONEN

ITARC 2010 hölls den 20 April i Stockholm där över 150 arkitekter möttes för att diskutera aktuella IT arkitekturfrågor. Informationsexplosion handlade bland annat om hur information spridits på allt fler datakällor, både innanför och utanför brandväggen. Information utan kontext, utan semantik och utan säkerhetsstrategi och tog upp frågeställningar kopplade till semantik, metadata och framtidens informationshantering. …

ITARC

ITARC 2009 – ARKITEKTURER I MOLNET

Den 12 mar 2009 i Stockholm hölls ITARC för andra året i rad. Per Björkegren, Reuven Cohen, Sten Sundblad, Sven-Håkan Olsson, Eric Quist, Herbjörn Wilhelmsen, Eskil Swende, Torbjörn Stavenek, Mathias Ekman pratade om hur Cloud Computing påverkar IT-arkitekturer. Molnoperatörerna presenterade sina plattformar i form av Windows Azur, Amazon EC2 , EMC Atmos och Mozy och …

ITARC

ITARC 2008 – TRENDER INOM IT-ARKITEKTUR

Historiens första ITARC konferens hölls 18 April 2008 på Polstjärnan i Stockholm. Här diskuterades trender och framtid för IT-arkitekter. Vad kommer efter Web 2.0? Hur kommer information att hittas i framtiden? På agendan för dagen stod Paul Preiss, Roger Session, Ivo van Ouwerkerk, Per Björkegren, Per Johannisson, Marcus Wideroth, Magnus Krusberg, Olle Olsson och Daniel …